Το 7inch distro ξεκίνησε να λειτουργεί τον Φεβρουάριο του 2003.